Herinschrijven

Ledenstop

We mogen met trots zeggen dat onze scouts heel goed aan het draaien is en hier zijn we zeer gelukkig om, jammer genoeg is er ook een keerzijde aan deze medaille. Wij hebben namelijk niet de accommodatie en de hoeveelheidleiding om aan nog extra leden kwalitatief leiding te geven. Met spijt in ons hart moeten we daarom onze ledenstop verderzetten bij de kapoenen, welpen en wolven. Deze ledenstop staat op 25 inschrijvingen per geboortejaar, dit om de continuïteit van de takken te verzekeren in de komende jaren. Deze is er enkel om het comfort, genot en de veiligheid van alle leden te garanderen en de kwaliteit van onze scouts te waarborgen. Hopelijk begrijpen jullie onze beslissing hierin.

Leden die de voorbije jaren ingeschreven waren zijn verzekerd van een plekje indien je inschrijft voor 31 augustus. Wie zich hierna inschrijft wordt behandeld als nieuw lid zonder een verzekerde plaats.

Parraleltakken kapoenen & welpen

Bij de jongste leeftijdsgroepen werken we met paralleltakken, dit wil zeggen dat we twee 2 kleine kapoenen/welpen/wolven takken met elk 25 leden maken. Je kan bij de herinschrijving (max 3) vriendjes doorgeven, wij doen dan ons best om deze samen in dezelfde paralleltak te steken.

Voor de eerste activiteiten van het jaar zal een voorlopige verdeling gemaakt worden die een definitieve versie krijgt van zodra we weten welke kapoenen/welpen/wolven zich effectief inschrijven.

Herinschrijven (deadline: 31 augustus)

Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om je zoon te herinschrijven voor het werkjaar 2023-2024.

In welke tak zit mijn zoon? Takken

  Gegevens lid

  Tak

  Contactgegevens ouders

  Vriendjes

  Geef hieronder op bij welke vriendjes jouw zoon graag in de paralleltak zou willen zitten (max 3).  Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord

  Lidgeld

  Het lidgeld bedraagt €45 (verminderd lidgeld: €11,60) (werkjaar 2023-2024), hiervan gaat €42,50 naar Scouts & Gidsen Vlaanderen voor de verzekering van uw zoon, het overige geld gaat naar onze werking waarvoor we in ruil uw zoonlief een heel jaar lang van fantastische activiteiten voorzien!

  Gelieve het lidgeld voor 15 september te storten op het rekeningnummer BE67 0682 4798 6587 met de vermelding :
  lidgeld <kapoen/welp/wolf/JVK/verkenner/jin> <naam van uw zoon>

  Indien u met financiële problemen zit kan de groepsleiding voor een vermindering van het lidgeld zorgen. U hoeft hiervoor enkel een mail te sturen naar groepsleiding@scoutswindeke.be . Uiteraard wordt uw aanvraag discreet behandeld.

  Indien u vorig jaar verminderd lidgeld heeft betaald dan wordt dit behouden voor de komende jaren en moet u maar €11,60 lidgeld overschrijven.

  Controle medische fiche/individuele steekkaart

  Nadat je zoon is heringeschreven checkt u op onze groepsadministratie nog eens de medische fiche/individuele steekkaart zodat alle gegevens up-to-date zijn. Hou uw inloggegevens voor onze online groepsadministratie bij de hand en let goed op dat alles is ingevuld zoals gevraagd!

  Indien u niet meer weet hoe dit moest kan u altijd onze handleiding raadplegen. Groepsadministratie handleiding

  Ziekenfondsen

  De meeste ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld, kampen en weekends terug. Hiervoor informeer je best eens bij jouw ziekenfonds om te weten waarvoor jouw scoutser in aanmerking komt. Indien dit het geval is, bezorg dan gewoon het correcte formulier aan de groepsleiding of leiding van uw zoon.

  Vragen of problemen bij het (her)inschrijven?

  Indien u vragen of problemen heeft tijdens het inschrijven mag u altijd mailen naar inschrijvingen@scoutswindeke.be