Hoe het allemaal begon – Scouts Sint-Kristoffel Scheldewindeke

Pioniers, Oudercomite, Lokalen & Activitieiten

Op een warme zomeravond in 1961 zaten toenmalig onderpastoor Oscar Bogaert, Florimond Broeckaert, Raoul De Jonghe en Jose De Paermentier op het kerkplein van Scheldewindeke bij elkaar. De nood aan een degelijke jeugdbeweging kwam hier aan bod. Enkele jaren daarvoor was er wel een K.S.A.-vereniging in Windeke geweest, doch deze had niet lang stand gehouden. Ook bestond er een vakantiepatronaat (V.P.), te vergelijken met de nu bestaande speelpleinwerking.

Hogergenoemd viertal beschouwde het als een must om in Windeke een jeugdvereniging op te richten. Er was eerst sprake van de oprichting van een chirogroep, doch in Balegem bestond deze reeds. Raoul De Jonghe had er toen trouwens een jaar Chiro Balegem opzitten. Florimond Broeckaert, nu reeds 85 jaar, een gewezen zee scoutsleider uit Gent en voormalig lid van de scoutsgroep “De Gentse Poorters” vestigde zich in 1952 in Windeke. Vooral hij was ervoor te vinden om een scoutsvereniging uit de grond te stampen. Florimond was beroepshalve verbonden geweest aan de zeevaartschool en had onder andere reizen ondernomen naar Amerika en Engeland. De ideeën van Baden Powell, de stichter van de Scouts, werden van overzee door Florimond overgebracht naar Windeke. Alzo werd er besloten om de Windeekse scoutsgroep “Sint-Kristoffel”(naar de Windeekse patroonheilige) op te richten. Er werd een aanvraag ingediend bij het Verbond. Er diende echter contact opgenomen te worden met een dichtbij zijnde scoutsgroep om een stage te lopen. Dit werd de Zottegemse Jules Lootensgroep, onder leiding van toenmalig groepsleider Ides Hauwstraete.

Begin 1962 werd een wekelijkse stage gelopen te Zottegem, die elke zaterdag door Raoul De Jonghe, José De Paermentier en Gilbert Walraed werd gevolgd. Dit was echter niet voldoende om een scoutsgroep op te richten. Er diende ook een certificaat gehaald. José De Paermentier behaalde dit certificaat “Brevet Van Monitor” in april 1963en dit na opleiding in scoutstechnieken van 21 tot 25 april 1963 te Sint-Joris-Weert. De scoutsgroep Sint-Kristoffel werd echter pas officieel geïnstalleerd op 9 maart 1963. Van dan af waren zij zelfstandig en hingen zij niet meer af van Zottegem.

Het dient wel gezegd dat, toen voornoemden stage liepen te Zottegem, er wel al vergaderingen werden gegeven te Windeke op zondagnamiddag. Na de opleiding werd ook de eed afgelegd te Zottegem. De eerste scoutsleden werden gerekruteerd uit het vakantiepatronaat. Er werd gestart met een mengeling van jongverkenners en verkenners. Zij kregen de naam “verkenners” en bestonden uit een twintigtal personen. Leiders waren Raoul De Jonghe (hopman), Noel De Schampelaere en José De Paermentier (algemene coördinatie). José, toenmalig student psychologie, werd tevens de eerste groepsleider. Al vlug vervoegden Roger De Winne, Luc De Praeter en Gilbert Walraed voornoemd leiderstrio.

De eerste twee jaar was er nog geen sprake van eigenscoutslokalen. Er werd toen onder andere vergaderd in het klooster, het muziekschooltje, alsook in het café van het Parochiaal Centrum. Een paar maanden na de oprichting in1962 begonnen ook 16-17-jarigen de weg naar de scouts te vinden, en met hen werd een stam opgericht. José De Paermentier werd hiervan leider en er werd meestal vergaderd op vrijdagavond. De stam bestond uit een achttal personen.

De eerste vergaderingen van de stam vonden plaats in de kelder onder het podium in het Parochiaal Centrum. Ook vergaderde de stam in het “duivenkot” van het Parochiaal Centrum, leiders waren toen ook welkom. Menig pintje werd toen ook al gedronken.

Nood aan Lokalen – 1963 & 1993

Wegens de snelle uitbreiding van het ledenaantal werd er onder impuls van het oudercomité, met Florimond Broeckaert als voorzitter, gestart met de bouw van de toenmalige houten lokalen. De bouw startte in de zomer van 1963 en Nestor Van Heegde nam de leiding op zich. Leiding en oudercomité werkten mee. Voordat de lokalen werden opgetrokken, werden menige gesprekken gevoerd met toenmalig Pastoor Goethals om financiële steun te geven. Er zou gebouwd worden op de grond van het Bisdomen Pastoor Goethals beschouwde dit als een gift. Er werd een contract opgemaakt door het oudercomité inhoudende dat de scouts de lokalen en de grond konden gebruiken zolang de scoutsgroep bestond. Op 26 september 1969 werd tussen de VZW Parochiale Werken van Scheldewindeke en tussen de scoutsgroep St.-Kristoffel -Oudercomité een overeenkomst betreffende de scoutslokalen opgemaakt.

Reeds in maart 1989 ontving onze burgemeester Johan Van Hecke een brief van Frans Jacobs, toenmalig voorzitter van het oudercomité, waarin de bouwvalligheid van de lokalen voor de eerste maal werd belicht. In september van datzelfde jaar was het voor iedereen duidelijk dat vernieuwing een noodzaak was. De lokalen waren te vergelijken met bouwvallige barakken en de sanitaire voorzieningen waren tot nul herleid. Kortom, qua accommodatie stond de Windeekse scoutsgroep er slecht voor. Eind 1991 werd er daadwerkelijk aan de afbraak van de oude lokalen begonnen om in februari 1992 met de grondwerken te kunnen van start gaan. In september 1993 werden dan de lokalen officieel geopend. Het uiteindelijke resultaat mocht gezien worden.

Tijdstip van Vergaderen

In de beginperiode grepen de vergaderingen plaats op zondagnamiddag en later op zondagvoormiddag. Vanaf 1967 vergaderde men op zaterdagnamiddag, wat nu nog steeds het geval is, behoudens enkele uitzonderingen (bv. avondspelen, kookvergaderingen).

Jubileumfeesten

De tijd gaat snel, dat geldt ook in scoutsmiddens. Al vrij vlug werd de Windeekse scoutsgroep een bloeiende jeugdvereniging. De kaap van honderd leden werd al vlug bereikt. De jubileumfeesten vonden frequent plaats ter gelegenheid van het zoveel-jarig bestaan van de groep en de lokalen. Al werd wel eens gezeurd met de jaartallen, in 1978 vond namelijk heb jubileumplaats voor het vijftienjarig bestaan van de groep. 1962 + 15 =1977. U begrijpt het goed, sommigen hadden problemen met rekenen. Van dan af werden jubileumfeesten ofwel één jaar te vroeg ofwel één jaar te laat gevierd…

Scouts Sint-Kristoffel Scheldewindeke Toen & Nu

Eerst en vooral een welgemeende dankbetuiging jegens Jean-Paul Buyle en de medewerkers van het boek Via Baden Powellen Florimond tot de Windeekse scouts ’94 waaraan wij voorgaande passages schuldig zijn.

Scouts Sint-Kristoffel Scheldewindeke heeft sinds zijn beginjaren reeds vele veranderingen ondergaan, net zoals Scouts & Gidsen Vlaanderen zelf. Maar vele fundamentele gelijkenissen blijven toch nog steeds merkbaar. Zo staan we nog steeds elke week 100% klaar voor de leden en trachten we hen zowel te animeren en plezier te laten beleven als scoutstechnieken en onbetaalbare kennis en ervaringen te laten opdoen. Naar goede gewoonte organiseren we onze jubileumfeesten ook nog steeds één jaar te vroeg ofwel één jaar te laat.

Het doet deugd de rijke historiek van onze vereniging erbij te nemen en te zien hoe veel oud-scouten zich nog tot de dag van vandaag maatschappelijk engageren en betrokken blijven bij de wonderschone gemeente die ons huist: Scheldewindeke.